Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Wolne lokale

Informacje na temat aktualnych lokali do wynajęcia udzielamy pod numerem telefonu:
(32)6260342 lub 504124266

Lokale użytkowe do wynajęcia:

  1. ul. 3 maja 3, Chrzanów – powierzchnia 24,99 m2,
  2. ul. Świętokrzyska 9a, Chrzanów – powierzchnia 39,89 m2,
  3. Rynek 16 (przyziemie), Chrzanów – powierzchnia 135,75 m2,
  4. ul. Grunwaldzka 9, Chrzanów – powierzchnia 79,55 m2,
  5. ul. J. Woynarowskiej 1 (parter) - powierzchnia 36,14 m2,
  6. ul. Świętokrzyska 9, Chrzanów - powierzchnia 21,14 m2,
  7. Rynek 16 (I piętro), Chrzanów - powierzchnia 56,86 m2,
  8. ul. 3 Maja 1, Chrzanów - powierzchnia 6,72 m2,
  9. ul. Ogrodowa 3, Chrzanów - powierzchnia 50,97 m2,
  10. ul. 29 Listopada 25, Chrzanów - powierzhcnia 19,24 m2.

Informacje o przetargu

W dniu 02.10.2023 r. o godzinie 9.30 odbędzie się przetarg na następujące lokale użytkowe:

 

Lp. Adres lokalu użytkowego Powierzchnia użytkowa m2

Stawka wyjściowa za 1 m2 w zł netto

Wadium
w zł
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
1. Garaż nr 5
ul. Kościuszki 4
20,10 17,00 430,00  ----------------------------------
2. ul. J. Woynarowskiej 1 (parter) 36,14 13,00 1 000,00 Lokal znajduje się w budynku 
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
3. ul. Grunwaldzka 9 79,55 11,00 1 500,00

Świadectwo charakterystyki nr: SCHE/19796/91/2023:

EU=54,92 kWh/(m2*rok)

EK=71,93 kWh/(m2*rok)

EP=179,82 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,02 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00%

4. ul. Świętokrzyska 9A * 39,89 9,00 740,00 

Świadectwo charakterystyki nr SCHE/19796/92/2023:

EU=63,29 kWh/(m2*rok)

EK=82,24 kWh/(m2*rok)

EP=205,61 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,03 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00%

5.  Rynek 16 (przyziemie)  135,75  19,00  4 600,00  Lokal znajduje się w budynku wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków

* lokal wymaga remontu, zakres do uzgodnienia

 

Do stawki wynegocjowanej należy doliczyć 23% VAT.

Do przetargu nie może przystąpić osoba, która posiada zaległości czynszowe w innym lokalu użytkowym wynajmowanym od MZZK.
Biorący udział w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Chrzanowie do dnia 02.10.2023 r. do godz. 9:00 lub na konto MZZK nr 23 84440008 0000 0081 5819 0005 – środki muszą zostać zaksięgowane na koncie MZZK do dnia 02.10.2023 r. do godz. 9.00.
Wpłacone wadium podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik nie wygrał przetargu lub od niego odstąpił.
Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni licząc od daty przetargu.
W przypadku nie podpisania umowy najmu w w/w terminie wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Warunkiem podpisania umowy jest wpłata kaucji stanowiącej zabezpieczenie warunków umowy w wysokości
2-krotnego miesięcznego czynszu z opłatami niezależnymi od Wynajmującego wraz z podatkiem VAT.
Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 lub pod numerem telefonu 32 623 31 91 wew. 13 lub 32 626 03 42.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 


 

Informacje o rokowaniach

W dniu 02.10.2023 r.  o godzinie 10.00 odbędą się rokowania na lokal użytkowy

 

Lp. Adres lokalu użytkowego Powierzchnia użytkowa w m2 Stawka za 1 mw zł netto Wadium w zł Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
1. ul. 3 Maja 3 24,99 8,00 600,00 

Lokal znajduje się w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Do stawki wynegocjowanej należy doliczyć 23% VAT.
Do rokowań nie może przystąpić osoba, która posiada zaległości czynszowe w innym lokalu użytkowym wynajmowanym od MZZK.
Przedmiotem rokowań są istotne warunki przyszłej umowy najmu, a w szczególności:
1) wysokość stawki netto za najem powierzchni użytkowej lokalu,
2) okres na jaki ma zostać zawarta umowa najmu,
3) sposób wykorzystania lokalu (branża),
4) adaptacja części lokalu pod własne potrzeby bez rozliczenia wartości nakładów.
Biorący udział w rokowaniach zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego do dnia 02.10.2023 r. do godz. 9:30 lub na konto MZZK nr 23 84440008 0000 0081 5819 0005 – środki musza zostać zaksięgowane na koncie bankowym MZZK do dnia 02.10.2023 r., do godziny 9:30.
Wpłacone wadium podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik nie wygrał przetargu lub od niego odstąpił.
Warunkiem podpisania umowy jest wpłata kaucji stanowiącej zabezpieczenie warunków umowy w wysokości
2-krotnego miesięcznego czynszu z opłatami niezależnymi od Wynajmującego wraz z podatkiem VAT.
W przypadku nie podpisania umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony lub inny ustalony po negocjacjach.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 lub pod numerem telefonu 32 623 31 91 wew. 13 lub 32 626 03 42.

Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.


 

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Rynek 16 (przyziemie)

Powierzchnia 135,75 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

19,00 zł netto/m2

Lokal znajduje się na Rynku – Centrum Chrzanowa. Położony w ciągu innych lokali użytkowych. Wejście od ul. Dobczyckiej. Lokal może być przeznaczony na działalność usługową, handlową czy biurową. Składa się z trzech mniejszych pomieszczeń i jednej większej sali  oraz zaplecza sanitarnego.

Posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., oraz wentylację mechaniczną.

Zachęcamy do oglądania lokalu.

Kolaż trzech zdjęć przedstawiający wnętrze lokalu. Podłoga w brązowych płytkach, białe ściany.