Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Wolne lokale

Informacje na temat aktualnych lokali do wynajęcia udzielamy pod numerem telefonu:
(32)6260342 lub 504124266

Lokale użytkowe do wynajęcia:

  1. Rynek 16 (przyziemie), Chrzanów – powierzchnia 135,75 m2,,
  2. ul. Ogrodowa 3, Chrzanów - powierzchnia 50,97 m2,
  3. Grunwaldzka 1 -  powierzchnia  98,60 m2,
  4. Szymanowskiego 47a w Pogorzycach - 25,78  m2
  5. Rynek 4 - 19,81  m2
  6. Grunwaldzka 1 - 25,92  m2

Informacje o przetargu

W dniu 13.06.2024 r. o godzinie 9.30 planowany jest przetarg na następujące lokale użytkowe:

 

Lp. Adres lokalu użytkowego Powierzchnia użytkowa m2

Stawka wyjściowa za 1 m2 w zł netto

Wadium
w zł
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
1. Grunwaldzka 1  98,60 20,00 3200,00 

 Świadectwo Charakterystyki nr SCHE/19796/566/2023:

EU=34,21 kWh/(m2*rok)

EK=52,80 kWh/(m2*rok)

EP=71,72 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,02 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00 %

2.  Rynek 16 (przyziemie)  135,75  15,00  3 800,00  Lokal znajduje się w budynku wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
3. Ogrodowa 3 50,97 30,00 2 800,00

Świadectwo Charakterystyki nr SCHE/19796/213/2023:

EU=97,13 kWh/(m2*rok)

EK=111,19 kWh/(m2*rok)

EP=263,26 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,04 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00 %

4. Szymanowskiego 47A
w Pogorzycach
25,78 18,00 920,00

Świadectwo Charakterystyki nr SCHE/8556/30/2024:

EU=117,24 kWh/(m2*rok)

EK=190,97 kWh/(m2*rok)

EP=218,21 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,04 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00 %

5.  Rynek 4  19,81 98,00  3 700,00  Lokal znajduje się w budynku wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
6. Grunwaldzka 1 25,92 15,00 840,00

Świadectwo Charakterystyki nr SCHE/19796/526/2023:

EU=82,90 kWh/(m2*rok)

EK=124,71 kWh/(m2*rok)

EP=165,43 kWh/(m2*rok)

ECO2=0,04 t CO2/(m2*rok)

UOZE=0,00 %

 

Do stawki wynegocjowanej należy doliczyć 23% VAT.

Do przetargu nie może przystąpić osoba, która posiada jakiekolwiek zaległości w opłatach na rzecz Gminy Chrrzanów a także zaległości czynszowe w innym lokalu użytkowym wynajmowanym od MZZK.
Biorący udział w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Chrzanowie do dnia 13.06.2024 r. do godz. 9:00 lub na konto MZZK nr 23 8444 0008 0000 0081 5819 0005 – środki muszą zostać zaksięgowane na koncie MZZK do dnia 13.06.2024 r. do godz. 9.00.
Wpłacone wadium podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik nie wygrał przetargu lub od niego odstąpił.
Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni licząc od daty przetargu.
W przypadku nie podpisania umowy najmu w w/w terminie  i nie przedłożenia zaswiadczenia o braku zaległości w opłatach na rzecz Gminy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Warunkiem podpisania umowy jest wpłata kaucji stanowiącej zabezpieczenie warunków umowy w wysokości
2-krotnego miesięcznego czynszu z opłatami niezależnymi od Wynajmującego wraz z podatkiem VAT a także dostarczenie zaswiadczenia o braku zaległosci w opłatach na rzecz Gminy 
Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 lub pod numerem telefonu 32 623 31 91 wew. 13 lub 32 626 03 42.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 


 

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Rynek 16 (przyziemie)

Powierzchnia 135,75 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

15,00 zł netto/m2

Lokal znajduje się na Rynku – Centrum Chrzanowa. Położony w ciągu innych lokali użytkowych. Wejście od ul. Dobczyckiej. Lokal może być przeznaczony na działalność usługową, handlową czy biurową. Składa się z trzech mniejszych pomieszczeń i jednej większej sali  oraz zaplecza sanitarnego.

Posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., oraz wentylację mechaniczną.

Zachęcamy do oglądania lokalu.

Kolaż trzech zdjęć przedstawiający wnętrze lokalu. Podłoga w brązowych płytkach, białe ściany.

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Ogrodowa 3

Powierzchnia 50,97 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

30,00 zł netto/m2

Lokal położony w ciągu innych lokali użytkowych. Lokal może być przeznaczony na działalność usługową, handlową czy biurową. Składa się z 1 pomieszczenia i zaplecza sanitarnego.

Posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Zachęcamy do oglądania lokalu.

Front

Lokal składa sie z 1 pomieszczenia oraz pomieszczenia wc i socjalnego

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Grunwaldzka 1

Powierzchnia 98,60 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

20,00 zł netto/m2

Lokal położony w ciągu innych lokali użytkowych. Wejście do lokalu z chodnika. Lokal może być przeznaczony na działalność usługową, handlową czy biurową. Składa się z dwóch pomieszczeń i 1 pomieszczenia socjalnego oraz zaplecza sanitarnego.

Posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., cwu

Zachęcamy do oglądania lokalu.

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Rynek 4

Powierzchnia 19,81 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

98,00 zł netto/m2

Lokal znajduje się na Rynku – Centrum Chrzanowa. Położony w ciągu innych lokali użytkowych. Wejście bezpośrednio z płyty rynku.  Składa się z 1 pomieszczenia i pomieszczenia wc i socjalnego wpsolnej uzywalności na I piętrze.

Posiada instalacje elektryczną,  c.o.

Zachęcamy do oglądania lokalu.

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Szymanowskiego 47a, Pogorzyce

Powierzchnia 25,78 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

18,00 zł netto/m2

Lokal znajduje się nw Pogorzycach w budynku nowo wybudowanej OSP, na I pietrze. Budynek wyposazony w windę.  Składa się z 1 pomieszczenia, oraz wc i pom.socjalnego wsp. używalności.

Posiada instalacje elektryczną, c.o. i cwu gazowe.

Zachęcamy do oglądania lokalu.

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Lokalizacja Grunwaldzka 1

Powierzchnia 25,92 m2

Kontakt (32) 6269342 lub 504 124 266

15,00 zł netto/m2

Wejście do lokalu od strony szczytowej budynku Grunwaldzka 1. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, wc i pomieszczenia socjalnego.

Posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., cwu

Zachęcamy do oglądania lokalu.