Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

! CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK !

2015-04-03

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przypomina mieszkańcom administrowanych zasobów o obowiązkach wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów"

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przypomina mieszkańcom administrowanych zasobów o obowiązkach wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów" z dnia 20 grudnia 2012r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399), w zakresie obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe polegających na natychmiastowym usuwaniu zanieczyszczeń pozostawionych przez czworonogi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, ulicach, placach, parkingach, zieleńcach i innych miejscach publicznych i umieszczenie tych nieczystości w pojemnikach do zbierania odpadów.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przypomina mieszkańcom administrowanych zasobów o obowiązkach wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów" z dnia 20 grudnia 2012r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399), w zakresie obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe polegających na natychmiastowym usuwaniu zanieczyszczeń pozostawionych przez czworonogi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, ulicach, placach, parkingach, zieleńcach i innych miejscach publicznych i umieszczenie tych nieczystości w pojemnikach do zbierania odpadów.

Mieszkańcy osiedli mieszkaniowych powinni przyzwyczaić się do tego, że wychodząc na spacer z psem, muszą zabrać ze sobą worek na psią kupę. Wielu mieszkańcom przeszkadzają pozostawione psie odchody, a nikt nie chce zwrócić uwagi właścicielowi psa.