Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

UWAGA

2015-01-28

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przypomina o konieczności terminowego regulowania opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nieuiszczanie w terminie należnych płatności powoduje wzrost zadłużenia o naliczone odsetki. W konsekwencji sprawa kierowana jest na drogę sądową, czego skutkiem są dodatkowe koszty obciążające najemcę.

Pilnie wzywamy wszystkich dłużników posiadających zaległości do bezzwłocznego ich uregulowania.

WAŻNE: Nieregulowane należności obciążają nie tylko najemcę ale wszystkie osoby zamieszkujące i przebywające w lokalu mieszkalnym, w tym również DZIECI.

Wszelkich informacji dotyczących stanu należności można uzyskać w pokoju nr 24 (lokale mieszkalne) oraz pokoju nr 23 (lokale użytkowe) przy ul. Garncarskiej 4 lub pod nr telefonu: (32) 626 03 51 – 54.