BIP

 

  Strona główna - MZZK
  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Organizacja MZZK
  Kierownictwo
  Statut
  Budżet
  Zamówienia publiczne
  Nabór na wolne stanowiska
  Zbycie Nieruchomości
  Opłata Targowa
  Targowisko
  Umarzanie, odraczanie
i rozkładanie na raty


  www.noweprzetargi.pl
  www.uzp.gov.pl


  Inwestycje 2007-2009
  - Płaza
  - Pogorzyce

  Remonty i inwestycje w 2010

Inwestycje

  Remonty i inwestycje w 2011

Inwestycje 2011

 

  Remonty i inwestycje w 2012

Inwestycje 2012

 

  Remonty i inwestycje w 2013

Inwestycje 2013

 

  Inwestycje w 2014

Inwestycje 2014

 

Stella 19

  Inwestycje w 2015

Inwestycje 2015

 

  Inwestycje w 2017

Inwestycje 2017

 

Inwestycje 2017

Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7

09.01.2020W roku 2019r. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych zrealizował zadanie inwestycyjne "Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7"

 

Projektantem zadania była firma MODULOR Sp. z o.o. z Tarnowa, Projektant: Hanna Katarzyna Kipiela

 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  ,, WOGAZ”  Wiesław Banasik  z Jaworzna.
27.04.2018r. -  rozpoczęcie zadania

12.11.2019r. -  zakończenie zadania

 

PRZEWIDYWANE  NAKŁADY około: 1.830.000,00 zł brutto

 

MZZK pozyskał środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania około 800.000,00zł. Ostateczna wartość po rozliczeniu zadania.

 

Opis budynku: budynek położony na działce nr 5146, podwórko na działce nr   247/4 

 

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny 
- ilość kondygnacji nadziemnych : 3
- ilość kondygnacji podziemnych : 1  (częściowo podpiwniczony)

 

2. Obecnie po przebudowie i nadbudowie powstało 11 lokali mieszkalnych (było 7) z przynależnymi  pomieszczeniami piwnicznymi w wysokim standardzie (płytki
w łazienkach, armatura, w pokojach panele).

 

3. Liczba izb mieszkalnych : 22 szt

 

4. Dane techniczne:
- pow. zabudowy: 223,00 m²,
- pow. użytkowa mieszkań: 430,72 m²,
- pow. użytkowa łącznie: 559,75 m² (w tym piwnice z SWC, parter I piętro i poddasze)  
- kubatura: 3.148,64 m³

 

5. W obiekcie wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu (blacha tytan-cynk),  konstrukcje stropów i schodów, stolarkę okienną  i drzwiową, ocieplono strop piwnic i poddasza.

 

6. Wydzielone zostało pomieszczenie na wymiennikownię

 

7. Wykonano renowację elewacji frontowej oraz  termomodernizację pozostałych ścian zewnętrznych.

 

8. Obiekt został wyposażony w nowe instalacje:
- centralnego ogrzewania  z sieci miejskiej
- wodno-kanalizacyjną 
- elektryczną (podgrzewacze wody, kuchnie elektryczne 4-płytkowe, energooszczędne oświetlenie klatki schodowej, pasażu i wejść wyposażone w czujniki ruchu,
- niskoprądową: TV-SAT, domofonową, telefoniczną, internetową oraz monitoring obejmujący klatkę schodową  i wejścia
- odgromową,

 

9. Klatka schodowa  wyposażona jest w system zabezpieczenia pożarowego składający się z czujników dymu i klapy oddymiającej

 

10. Podwórze budynku zostało uporządkowane – rozebrano stare komórki, teren 
zagospodarowano w zakresie wykonania chodników i dojść z kostki betonowej

 

11. Wykonano  stanowisko do gromadzenia odpadów stałych  z  zamykaną wiatą
 stalową, teren obsadzono krzewami żywotnika.

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 

3 Maja 7

 Powrót     Kontakt
     Lokalizacja MZZK
     Godziny otwarcia kasy
     Konta Bankowe
     Polityka prywatności


     Zasady prawidłowego suszenia nowego pieca kaflowego
     Prawa i obowiązki najemców lokali
     Wietrzenie pomieszczeń
     Dodatki mieszkaniowe
     Segregacja odpadów komunalnych
     NIE dla czadu!
     Ważne dla właścicieli psów
     Program Gospodarowania 2020-2024
     Uchwała Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych...
     Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XLVIII/606/2014 ...
     Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/606/2014 ...
     Uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń


     Regulamin Cmentarza Komunalnego
     Regulamin Porządku Domowego
     Utrzymanie czystości i porządku
     Regulamin - Przekazania i odbioru lokalu
     Regulamin - C.O. od 01.01.2017r.
     Zmiana - Regulamin C.O. od 01.01.2017
     Regulamin - C.O.
     Zmiana - Regulamin C.O.
     Regulamin - Woda
     Regulamin - Okna i Drzwi


     Tryb udzielania ulg 2018
     Aktualne załączniki do trybu udzielania ulg
     Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej


     Płazę zasiedlają chrzanowianie
     Socjalne tylko z nazwy
     Chrzanów oddaje nowe mieszkania
     Zasoby komunalne pod solidnym zarządem
     Stella 19 - nowa Przychodnia Zdrowia
     Pierwsi w powiecie
     Rewitalizacja, czyli mieszkania
     Kronika Chrzanowska
     XX - Lecie MZZK
     Krakowska 23b
     MZZK - rozwój turystyki
     Modernizacja Roku 2013
     Aleja Henryka 12 w nowym wydaniu
     Szlachetna paczka
     Ludzie mają dość chińszczyzny
     PAŁACE, DWORY I FOLWARKI powiatu chrzanowskiego
     "500 plus" ratunkiem przed eksmisją z lokali komunalnych
     Odpracowywanie długu
     Nowe mieszkania blisko centrum
     Zarządca Roku 2016
     Nowe mieszkania Jagiellońska Szpitalna
     XXV - Lecie MZZK
     Zniknęła rudera, jest działka do wykorzystania


     Medale za długoletnią służbę
     Podziękowania od Stowarzyszenia NADZIEJA
     Zdążyć z pomocą
     IV miejsce w kraju dla MZZK
     Najlepsi Zarządcy 2011
     Remont kamienic ZBK
     Podziękowanie - PZN
     Solidny Pracodawca Małopolski 2008
     Modernizacja Roku 2015
     Inwestycja Roku 2016
     XXV - Lecie MZZK
     Modernizacja Roku 2017


     UNIBUD
     ZUH Jan Kiszczak
     NSZZ "Solidarność"
     PHU Tadeusz Będkowski
     Kościół Wolnych Chrześcijan
     PUT Intra
     Instal-Serwis

LIOOSYS CMS - web content management