BIP

 

  Strona główna - MZZK
  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Organizacja MZZK
  Kierownictwo
  Statut
  Budżet
  Zamówienia publiczne
  Nabór na wolne stanowiska
  Zbycie Nieruchomości
  Opłata Targowa
  Targowisko
  Umarzanie, odraczanie
i rozkładanie na raty


  www.noweprzetargi.pl
  www.uzp.gov.pl


  Inwestycje 2007-2009
  - Płaza
  - Pogorzyce

  Remonty i inwestycje w 2010

Inwestycje

  Remonty i inwestycje w 2011

Inwestycje 2011

 

  Remonty i inwestycje w 2012

Inwestycje 2012

 

  Remonty i inwestycje w 2013

Inwestycje 2013

 

  Inwestycje w 2014

Inwestycje 2014

 

Stella 19

  Inwestycje w 2015

Inwestycje 2015

 

  Inwestycje w 2017

Inwestycje 2017

 

Inwestycje 2017

Ogłoszenie o sprzedaży używanych biurek i regałów

29.01.2019

OGŁOSZENIE

 

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
z siedzibą w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Ogłasza sprzedaż następujących ruchomości znajdujących się w siedzibie MZZK przy  ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie:

 

Przedmiotem sprzedaży są używane elementy wyposażenia biurowego tj.:

  • 4 używane biurka w kolorze jasno - szarym,
  • 3 szafki stojące z 4 szufladami w kolorze jasno - szarym,
  • 1 dostawka do biurka w kolorze jasno - szarym w kształcie trójkąta,
  • 1 regał z 6 półkami w kolorze czarnym.


Wyżej wymienione przedmioty oznaczone są numerami inwentarzowymi: MZZK/I/0030; MZZK/I/0030; MZZK/I/0030; MZZK/I/0092; MZZK/I/0024; MZZK/I/0024; MZZK/I/0025; MZZK/I/0025; MZZK/I/0132.

 

Uwaga: Biurka oraz regał noszą ślady normalnego zużycia.

 

Cena jednostkowa wynosi:

 

 

lpPrzedmiot sprzedażyNumer inwentarzowyCena
1. Biurko z półką na klawiaturę MZZK/I/0030 25,00 zł
2. Dostawka do biurka w kształcie trójkąta MZZK/I/0030 10,00 zł
3. Szafka z 4 szufladami MZZK/I/0030 20,00 zł
4. Biurko z półką na klawiaturę MZZK/I/0092 25,00 zł
5. Biurko z 4 szufladami MZZK/I/0025 40,00 zł
6. Szafka z 4 szufladami MZZK/I/0025 20,00 zł
7. Biurko z 2 szufladami MZZK/I/0024 40,00 zł
8. Szafka z 4 szufladami MZZK/I/0024 20,00 zł
9. Regał w kolorze czarnym MZZK/II/0132 45,00 zł

 

Istnieje możliwość zakupu dowolnej ilości sztuk.

 

Termin składania ofert w zamkniętej kopercie:

do 7 lutego 2019 r. godz. 9:00

 

Termin otwarcia ofert:

7 lutego 2019 r. godz. 9:15

 

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów (II piętro, pokój 34)

 

Istnieje możliwość oglądnięcia przedmiotów w siedzibie Sprzedającego.

Kontakt w sprawie oferty sprzedaży: 32/ 623 31 91, e- mail: mzzk@chrzanow.pl.

 

1. Warunki odbioru przedmiotu sprzedaży.

 

1.1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotowych biurek/regału i załadunku w obecności przedstawiciela Sprzedającego na własny koszt z miejsca ich składowania tj. ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów.


1.2. Termin odbioru ruchomości - 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty sprzedaży.

 

2. Opis przygotowania oferty.

 

2.1. Oferta winna zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko / firma kupującego,
  • Adres, numer telefonu oraz adres e-mail kupującego,
  • Wykaz ruchomości objętych ofertą ( w przypadku wyboru poszczególnych sztuk ruchomości wskazanie numeru inwentarzowego, w przypadku zakupu kompletu 9 oferowanych elementów wskazanie, że oferta dotyczy zakupu kompletu),
  • Czytelny podpis (w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo pieczęć firmowa).

2.2. Przedmiotem oferty może być zarówno komplet jak i zakup poszczególnych sztuk.

 

2.3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
„Ogłoszenie - sprzedaż wyposażenia biurowego"

Nie otwierać przed 7 lutego 2019 r. - godz. 9:15

 

2.4. Przyjęta oferta zostanie opatrzona datą i godziną przyjęcia.

 

2.5. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert, sprzedający zastrzega możliwość przeprowadzenia licytacji, o czym oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 Powrót     Kontakt
     Lokalizacja MZZK
     Godziny otwarcia kasy
     Konta Bankowe
     Polityka prywatności


     Zasady prawidłowego suszenia nowego pieca kaflowego
     Prawa i obowiązki najemców lokali
     Wietrzenie pomieszczeń
     Dodatki mieszkaniowe
     Segregacja odpadów komunalnych
     NIE dla czadu!
     Ważne dla właścicieli psów
     Program Gospodarowania 2020-2024
     Uchwała Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych...
     Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XLVIII/606/2014 ...
     Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/606/2014 ...
     Uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń


     Regulamin Cmentarza Komunalnego
     Regulamin Porządku Domowego
     Utrzymanie czystości i porządku
     Regulamin - Przekazania i odbioru lokalu
     Regulamin - C.O. od 01.01.2017r.
     Zmiana - Regulamin C.O. od 01.01.2017
     Regulamin - C.O.
     Zmiana - Regulamin C.O.
     Regulamin - Woda
     Regulamin - Okna i Drzwi


     Tryb udzielania ulg 2018
     Aktualne załączniki do trybu udzielania ulg
     Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej


     Płazę zasiedlają chrzanowianie
     Socjalne tylko z nazwy
     Chrzanów oddaje nowe mieszkania
     Zasoby komunalne pod solidnym zarządem
     Stella 19 - nowa Przychodnia Zdrowia
     Pierwsi w powiecie
     Rewitalizacja, czyli mieszkania
     Kronika Chrzanowska
     XX - Lecie MZZK
     Krakowska 23b
     MZZK - rozwój turystyki
     Modernizacja Roku 2013
     Aleja Henryka 12 w nowym wydaniu
     Szlachetna paczka
     Ludzie mają dość chińszczyzny
     PAŁACE, DWORY I FOLWARKI powiatu chrzanowskiego
     "500 plus" ratunkiem przed eksmisją z lokali komunalnych
     Odpracowywanie długu
     Nowe mieszkania blisko centrum
     Zarządca Roku 2016
     Nowe mieszkania Jagiellońska Szpitalna
     XXV - Lecie MZZK
     Zniknęła rudera, jest działka do wykorzystania


     Medale za długoletnią służbę
     Podziękowania od Stowarzyszenia NADZIEJA
     Zdążyć z pomocą
     IV miejsce w kraju dla MZZK
     Najlepsi Zarządcy 2011
     Remont kamienic ZBK
     Podziękowanie - PZN
     Solidny Pracodawca Małopolski 2008
     Modernizacja Roku 2015
     Inwestycja Roku 2016
     XXV - Lecie MZZK
     Modernizacja Roku 2017


     UNIBUD
     ZUH Jan Kiszczak
     NSZZ "Solidarność"
     PHU Tadeusz Będkowski
     Kościół Wolnych Chrześcijan
     PUT Intra
     Instal-Serwis

LIOOSYS CMS - web content management